PRISER

Jeg arbejder med mange forskellige typer af spændende opgaver og fantastiske kunder, med helt særlige ønsker og behov. Derfor er det ikke muligt, at have faste priser, da opgaverne og løsningerne altid er unikke. For at lave en pris, skal jeg først have en forståelse for opgaven – det er vigtigt for at give dig den bedst mulige pris.


TILPASSEDE PRISER


Udgangspunktet for at prissætte en opgave er, at du tager kontakt til mig. Herefter tager vi en afklarende telefonsamtale, hvor du/I fortæller lidt om opgaven. Opgaven kan afregnes ud fra følgende modeller afhængig af opgavens art:

Timepris

Her betaler du præcis for den tid jeg bruger, hverken mere eller mindre. Dette kan være en fordel ved mindre opgaver, eller større men afgrænsede opgaver. Dette sikrer, at du udelukkende betaler for de timer, jeg bruger på opgaven. Jeg fakturerer per påbegyndt kvarter, så du får det billigst muligt.

Fast pris

Her får du et skræddersyet tilbud, som jeg udarbejder til dig på baggrund af opgavens art og omfang. Vi starter med en indledende dialog, hvor du fortæller om opgaven og dine ønsker til løsningen. På den baggrund vurderer jeg timeforbruget for opgaven og fastsætter en pris ud fra det. Dette sikrer, at du betaler et fast beløb, så du er sikker på, at der ikke er overraskelser hen ad vejen og kan holde dit budget.

Klippekort

Er der tale om klart definerede men gentagende opgaver, kan det være en fordel at afregne via et klippekort med en fast pris, fx af 5 eller 10 klip. Dette kan eksempelvis være ved rådgivningsopgaver, løbende redigeringsarbejde eller teknisk support.

START MED EN GRATIS INDLEDENDE SAMTALE

Jeg tilbyder en gratis indledende samtale på 30 minutter, hvor vi kan få en første dialog om dine ønsker og behov og en drøftelse af, hvad der er den rigtige løsning for dig. På den baggrund kan vi finde ud af, om det jeg kan tilbyde er relevant for dig og hvordan vi skal sætte det i gang.


PROCESSEN


Hvis du vælger at indgå i et samarbejde med mig, så tager vi udgangspunkt i dig og dine behov. Vi tager altid udgangspunkt i den indledende dialog, hvor vi finder ud af, hvordan processen ellers skal forløbe.

1 – Indledende samtale

Vi tager en indledende samtale om opgaven, dine ønsker og behov. Jo mere afklaret du er, jo nemmere kan jeg vurdere opgavens omfang og kompleksitet. Har du fx en fast deadline eller nogle konkrete krav, der skal være opfyldt?

2 – Konkretisering

Vi går i dialog om løsningen, processen, deadline og budgettet. Du vurderer om du vil betale på timebasis eller om jeg skal sende dig et skræddersyet tilbud.

3 – Udarbejdelse

Jeg udfører opgaven og afleverer inden for deadline. Der kan undervejs være behov for afklaring eller konkretisering af nogle detaljer og eventuelt behov for at sende udkast. På den måde kan jeg løbende tilpasse løsningen.

4 – Tilpasning

Når jeg afleverer opgaven har du altid mulighed for at komme med feedback, hvis der er noget, der skal rettes til. Ofte vil vi tage det undervejs i processen, men nogle gange er det nødvendigt lige at lave en sidste gennemgang.

5 – Aflevering

Når opgaven er afsluttet får du alle rettighederne til materialet, som jeg laver til dig.