Ikon: Malerpalette

VISUEL FORMIDLING

Du kan bruge visuel formidling til at få dine budskaber frem, være visuelt appellerende overfor din målgruppe og skabe både opmærksomhed og genkendelighed via dit visuelle udtryk. Du kan få visualiseret mange forskellige formater afhængig af dine behov. Illustrationer kan både fungere som grafiske og dekorative elementer, der skaber blikfang, eller som infografikker, der formidler fagligt indhold eller informationer. Det er vigtigt at skabe en genkendelighed i dit visuelle udtryk, så det bliver nemt at huske dig og din forretning.


ILLUSTRATIONER


Illustrationer er en måde at bruge visuel formidling til at gøre fagligt tungt materiale mere indbydende eller give den skriftlige formidling et visuelt løft. Illustrationer kan udarbejdes med mange forskellige udtryk afhængig af den kontekst eller den målgruppe, som det skal ramme.

Illustrationer kan både bruges til visuel formidling af indhold, eksempelvis som infografikker, eller mere dekorative illustrationer i præsentationsmateriale eller til din hjemmeside. Illustrationer kan stå alene og være til pynt, men det kan også bruges til at eksemplificere skrevet indhold eller informationer.

EKSEMPLER

Illustration til madfestival

Illustrationen er udarbejdet til en madfestival i København som en del af udarbejdelse med visuel identitet til SPIS. De fik udarbejdet logo samt en plakat, der alle var alignet i sit visuelle udtryk med skrifttyper, farver og grafisk streg.

Cura1
Cura2
Cura3
Cura4
Cura5
Cura6
Cura7
Cura8
Cura9
Cura infografik
Cura1 Cura2 Cura3 Cura4 Cura5 Cura6 Cura7 Cura8 Cura9 Cura infografik

Illustrationer til videopræsentation

Illustrationerne er udarbejdet til Aarhus Kommune, der skulle have nye præsentationsvideoer til programmet CURA, der benyttes af sundhedsfagligt personale i arbejdet med kommunens borgere. Målet var gennem præsentationsvideoen at introducere fagpersonalet til programmet, der sikrer sammenhængende dokumentation om borgerens liv.

Videoen er indtænkt i et e-læringsmodul, hvor illustrationerne løbende går igen.

Illustrationerne har et grafisk udtryk, der er rent men varmt i udtrykket.


INFOGRAFIK


Få visualiseret data eller andre informationer på en visuel måde, så det ikke bliver kedeligt og intetsigende. Infografikker er med til at gøre det komplekse nemt at forstå.

EKSEMPLER

Infografik af Aarhus Universitet

Infografikken udarbejdede jeg til et online studiestartsforløb (Study@AU), hvor jeg illustrerede Aarhus Universitet gennem forskellige visuelle elementer og en tidslinje, der går igennem billedet. Infografikken er tegnet i hånden, farvelagt digitalt og sat op i H5P, hvilket muliggør, at man kan få flere informationer om universitetet, hvis man klikker på “i”-ikonerne ved hver del af illustrationen.

Infografik af CURA

Infografikken er udarbejdet til Aarhus Kommune i forbindelse med oplæring af det sundshedsfaglige personale i programmet CURA. Infografikken har til formål at præsentere personale til programmet på en overskuelig og letforståelig måde, så de kan bruge det i sammenhængende dokumentation om borgerens liv.

Den visuelle formidling bygger videre på det grafiske udtryk fra deres E-læringsforløb om programmet. Dette skaber en genkendelighed og en hurtig afkodning af konteksten. Derudover har illustrationen en systematisk opstilling af programmets funktioner med letlæseligt tekst.


VISUELLE SKABELONER


Visuelle skabeloner kan bruges til workshops, præsentationer eller til eget refleksionsarbejde. Den visuelle formidling gør skabelonerne appellerende og sjovere at udfylde og bidrager til associationer, der gør det nemmere at udfylde. Visuelle skabeloner er oplagte at bruge til møder eller workshops, hvor deltagerne skal deltage aktivt, men de kan også benyttes til eksempelvis samtaler, for at hjælpe dialogen på vej.

EKSEMPLER

Grunde til sammenlægning: Til udfyldning på mådet
Målgruppens behov: Til udfyldelse på mødet
Processens potentialer og udfordringer: Risikovurdering og dialog om, hvordan vi kommer sikkert i mål?
Planche til møde, der udfyldes af mødedeltagere
Grunde til sammenlægning: Til udfyldning på mådet Målgruppens behov: Til udfyldelse på mødet Processens potentialer og udfordringer: Risikovurdering og dialog om, hvordan vi kommer sikkert i mål? Planche til møde, der udfyldes af mødedeltagere

Visuel skabelon til sættemøde

De visuelle skabeloner blev benyttes til et sættemøde ved at større udviklingsprojekt på Aarhus Universitet. Her blev de enkelte visuelle skabeloner brugt til parvis dialog indledningsvis og herefter blev dialogen taget videre i plenum og ført over på plachen, der indeholdt samme elementer som de enkelte skabeloner. Således blev plachen en opsamling over diskussionerne og en fælles forståelse af, hvad mødet havde bidraget med.

Kognitive strategier-0
Kognitive strategier-1
Kognitive strategier-2
Kognitive strategier-4
Kognitive strategier-3
Kognitive strategier-5
Kognitive strategier-6
Kognitive strategier-7
Kognitive strategier-0 Kognitive strategier-1 Kognitive strategier-2 Kognitive strategier-4 Kognitive strategier-3 Kognitive strategier-5 Kognitive strategier-6 Kognitive strategier-7

Visuelle skabeloner til at fremme dialog om læring og egne læreprocesser.

De visuelle stilladser er udarbejdet til praktisk anvendelse i alsidige læringssituationer. Stilladserne tilbyder guidende sætninger og spørgsmål til udfyldelse, så den lærende kan reflektere over og blive mere bevidst om, hvor den lærende er i sin læreproces og kan blive mere bevidst om, hvordan læreprocessen kan tilgås. De visuelle stilladser er udarbejdet i samarbejde med Hanne Thingholm.

Dialogværktøjer00 copy
Dialogværktøjer02 copy
Dialogværktøjer03 copy
Dialogværktøjer04 copy
Dialogværktøjer05 copy
Dialogværktøjer01 copy
Dialogværktøjer10 copy
Dialogværktøjer07 copy
Dialogværktøjer08 copy
Dialogværktøjer06 copy
Dialogværktøjer09 copy
Dialogværktøjer11 copy
Dialogværktøjer12 copy
Dialogværktøjer16 copy
Dialogværktøjer13 copy
Dialogværktøjer14 copy
Dialogværktøjer15 copy
Dialogværktøjer00 copy Dialogværktøjer02 copy Dialogværktøjer03 copy Dialogværktøjer04 copy Dialogværktøjer05 copy Dialogværktøjer01 copy Dialogværktøjer10 copy Dialogværktøjer07 copy Dialogværktøjer08 copy Dialogværktøjer06 copy Dialogværktøjer09 copy Dialogværktøjer11 copy Dialogværktøjer12 copy Dialogværktøjer16 copy Dialogværktøjer13 copy Dialogværktøjer14 copy Dialogværktøjer15 copy

Visuelle skabeloner til at fremme dialog om pædagogisk udvikling i praksis

De visuelle stilladser er udarbejdet til arbejdet med pædagogisk praksis og til anvendelse i forbindelse med kurser og workshops. Skabelonerne er designet til at blive brugt i forbindelse med egen pædagogisk udvikling i dialog med fagfæller. De guider deltagerne til at reflektere undervejs i udfyldelsen og diskutere med hinanden. De visuelle stilladser er udarbejdet for Hanne Thingholm.