Ikon: præsentation

PRÆSENTATIONSMATERIALE

Få speciallavet ikoner til eksempelvis brug i stedet for knapper eller som visualisering af dit indhold. Det understøtter din målgruppes forståelse af indholdet, når det præsenteres med visuelle elementer. Du kan eksempelvis få udarbejdet reklamemateriale såsom plakater, bogmærker eller visitkort eller få opsat forskellige former for publikationer, som bøger, pjecer eller hæfter.


FORMATER


FYSISKE FORMATER

Det kan eksempelvis være foldere, grafisk opsætning af bøger eller hæfter, visitkort, bogmærker eller plakater, der kan stå foran butikker eller hænges op på opslagstavler som reklame.

DIGITALE FORMATER

Det kan eksempelvis være e-bøger, flotte powerpoint præsentationer eller pjecer, der kan sendes rundt som reklame eller ses direkte på din hjemmeside.


REKLAMEMATERIALE


Bogmærker

Få designet fysisk reklame, der både er flotte og er brugbar for målgruppen. De kan deles ud til din målgruppe på messer eller i anden kontakt og bruges efterfølgende. Ved at få lavet brugbare og flot reklamemateriale øger det sandsynligheden for, at din målgruppe ikke blot smider din reklame ud, men bruger den aktivt og derfor mindes om dig, din virksomhed og dine ydelser senere hen. De kan både være dekorative, indeholde relevant information eller reklamere for dine ydelser.

Visitkort

Få speciallavet visitkort, der er tilpasset din visuelle identitet og har et professionelt og flot visuelt udtryk. De kan deles ud på i egen praksis, på messer eller i dine netværk. Det er altid godt at have et visitkort ved hånden, når du snakker med din målgruppe og potentielle kunder. Ved at uddele visitkort øger du sandsynligheden for, at din målgruppe husker dig og faktisk besøger din hjemmeside eller

Plakater

Få designet en plakat med fremvisning af dine budskaber eller ydelser eller som information eller ren dekoration. Du kan hænge dem op på kontoret, ved tilladte steder i bybilledet eller organisationer eller ved relevante samarbejdspartnere. Det øger sandsynligheden for, at din målgruppe bliver opmærksom på dig i andre kontekster end der, hvor du selv kan være tilstede.

EKSEMPLER

Spis plakat
Madfestival Spis dig varm
Spis plakat Madfestival Spis dig varm

Reklamemateriale til madfestival i København

Reklamematerialet blev udarbejdet til Reuving IVS, der stod bag madfestivalen SPIS i København.

Plakaten blev udarbejdet til en madfestival, der skulle afholdes over nogle dage og havde konceptet “SPIS – en bid af verden”. Denne blev både trykt og hængt op samt blev brugt til online markedsføring af deres madfestival.

Illustrationen blev brugt som online reklamemateriale til madfestival “SPIS – dig varm”, der blev afholdt i efteråret 2016.

Som del af reklamematerialet fik Reuving IVS ligeledes udarbejdet en visuel identitet og logo, hvor deres visuelle udtryk til SPIS var alignet på tværs af reklamemateriale og kommunikationsmateriale.

bogmærke grøn samlet
bogmærke gul samlet
bogmærke pink samlet
bogmærke blå samlet
A1 Poster
hurtig idé til kaffebon
Studiemetro spil 2
bogmærke grøn samlet bogmærke gul samlet bogmærke pink samlet bogmærke blå samlet A1 Poster hurtig idé til kaffebon Studiemetro spil 2

Reklamemateriale for Studiemetro

Reklamematerialet blev udarbejdet til Studiemetro ved Aarhus Universitet og involverede både plakater og bogmærker samt opsætning af et spil til flere pop-up events.

Materialet blev hængt ud og uddelt på Aarhus Universitet i forbindelse med større markedsføring af den online platform, der nu går under navnet AU Studypedia.


OPLÆGSMATERIALE


Du kan få udarbejdet præsentationer til dine oplæg enten i digital eller fysisk form. Det digitale kan eksempelvis være som flotte Powerpoint-præsentationer eller Prezi-præsentationer. De fysiske materialer kan eksempelvis være posters til messer.

EKSEMPLER

Poster - AU Educate
Poster - Takeaway Teaching forløb2
Poster - AU Educate Poster - Takeaway Teaching forløb2

Håndlavede konferenceplakater

De to posters er udarbejdet til DUN-konferencen 2019, som visuel præsentation af to projekter; AU Educate og Takeaway Teaching. Teknikken tager udgangspunkt i grafisk facilitering med en simpel streg og brug af enkelte farver, der er med til at fremhæve indholdet.

AU Educate:
Posteren blev udarbejdet som et brugerscenarie med udgangspunkt i en persona. På denne måde præsenteredes forskellige mulige veje gennem hjemmesidens indhold.

Takeaway Teaching:
Posteren blev udarbejdet som en formidling af udviklingen af projektet, der er udarbejdet af Hanne Balsby Thingholm. Her blev de oprindelige behov, involvering med fagpersoner, afprøvningen, videreudviklingen samt slutresultatet fremvist.

Målgruppens behov: Til udfyldelse på mødet
Grunde til sammenlægning: Til udfyldning på mådet
Processens potentialer og udfordringer: Risikovurdering og dialog om, hvordan vi kommer sikkert i mål?
Organisering af projektetet
Modeller for projektets udvikling
Udgaver af eventuel inddeling af sidens indhold.
Visualisering af formål
Overblik over udviklingsforløb
Planche til møde, der udfyldes af mødedeltagere
Målgruppens behov: Til udfyldelse på mødet Grunde til sammenlægning: Til udfyldning på mådet Processens potentialer og udfordringer: Risikovurdering og dialog om, hvordan vi kommer sikkert i mål? Organisering af projektetet Modeller for projektets udvikling Udgaver af eventuel inddeling af sidens indhold. Visualisering af formål Overblik over udviklingsforløb Planche til møde, der udfyldes af mødedeltagere

PRÆSENTATIONSMATERIALE TIL SÆTTEMØDE

Eksemplerne viser både brug af grafisk facilitering som formidling til et oplæg samt eksempler på, hvordan materialet kan bruges til at inddrage deltagerne i fælles diskussioner og drøftelser på mødet, eksempelvis i forbindelse med et udviklingsprojekt.

Afhængig af, hvad formålet er, kan det visuelle materiale have til formål at understøtte forståelse af indholdet eller lægge op til diskussion under mødet. Eksemplerne her stammer fra mit arbejde med AU Educate ved Aarhus Universitet.

Forside
Fagligt omdrejningspunkt
Scenarie 1: En til en
Scenarie 2: En til mange
Scenarie 3: Fra en til mange
Scenarie 4: En til mange - e-læring
Scenarie 4: Forløbseksempel
Forside Fagligt omdrejningspunkt Scenarie 1: En til en Scenarie 2: En til mange Scenarie 3: Fra en til mange Scenarie 4: En til mange - e-læring Scenarie 4: Forløbseksempel

Oplæg med grafisk facilitering

Eksemplet viser en håndlavet præsentation af forskellige formater for afholdelse af online vejledning, som blev brugt til grafisk facilitering på et møde om emnet. Dette var med til at sikre, at alle talte ud fra samme udgangspunkt og kunne stille spørgsmål til formaterne.

Målet var derfor ikke at lave en helt rent og færdig præsentation, men bruge den rå skitse til at tale ud fra og bringe deltagerne sammen.


WORKSHOPMATERIALE


Hvis du skal afholde workshops eller arbejdsmøder, kan du få udarbejdet indbydende arbejdspapirer, skabeloner til udfyldelse eller diskussion. Nedenfor ses både eksempler på fysisk materiale, der gives til workshopsdeltagere til fælles udfyldelse og gruppearbejde samt eksempler på visuelle skabeloner, som er blevet brugt til uddannelsesdage og individuelt arbejde.

EKSEMPLER

BL - Matrix
Blended learning
BL - Refleksionsark
BL - Forløbsdesign
BL - forløbsdesign i brug
IMG_8487
IMG_8493
IMG_8491
BL - Matrix Blended learning BL - Refleksionsark BL - Forløbsdesign BL - forløbsdesign i brug IMG_8487 IMG_8493 IMG_8491

Blended learning

Workshopsmaterialet blevet brugt til et seminar om Blended Learning, hvor en kollega og jeg faciliterede undervisere i at planlægge forløb med brug af teknologi.

Inddragende forløb om digitale kompetencer

Det rosa materiale blev brugt i forskningsprojektet DiDaK på Aarhus Universitet, hvor undervisere skulle indgå i et forløb om at understøtte elevers digitale kompetencer i gymnasiet.

Kognitive strategier-0
Kognitive strategier-1
Kognitive strategier-2
Kognitive strategier-4
Kognitive strategier-3
Kognitive strategier-5
Kognitive strategier-6
Kognitive strategier-7
Kognitive strategier-0 Kognitive strategier-1 Kognitive strategier-2 Kognitive strategier-4 Kognitive strategier-3 Kognitive strategier-5 Kognitive strategier-6 Kognitive strategier-7

Visuelle skabeloner til at fremme dialog om læring og egne læreprocesser.

De visuelle stilladser er udarbejdet til praktisk anvendelse i alsidige læringssituationer. Stilladserne tilbyder guidende sætninger og spørgsmål til udfyldelse, så den lærende kan reflektere over og blive mere bevidst om, hvor den lærende er i sin læreproces og kan blive mere bevidst om, hvordan læreprocessen kan tilgås. De visuelle stilladser er udarbejdet i samarbejde med Hanne Thingholm.

Dialogværktøjer00 copy
Dialogværktøjer02 copy
Dialogværktøjer03 copy
Dialogværktøjer04 copy
Dialogværktøjer05 copy
Dialogværktøjer01 copy
Dialogværktøjer10 copy
Dialogværktøjer07 copy
Dialogværktøjer08 copy
Dialogværktøjer06 copy
Dialogværktøjer09 copy
Dialogværktøjer11 copy
Dialogværktøjer12 copy
Dialogværktøjer16 copy
Dialogværktøjer13 copy
Dialogværktøjer14 copy
Dialogværktøjer15 copy
Dialogværktøjer00 copy Dialogværktøjer02 copy Dialogværktøjer03 copy Dialogværktøjer04 copy Dialogværktøjer05 copy Dialogværktøjer01 copy Dialogværktøjer10 copy Dialogværktøjer07 copy Dialogværktøjer08 copy Dialogværktøjer06 copy Dialogværktøjer09 copy Dialogværktøjer11 copy Dialogværktøjer12 copy Dialogværktøjer16 copy Dialogværktøjer13 copy Dialogværktøjer14 copy Dialogværktøjer15 copy

Visuelle skabeloner til at fremme dialog om pædagogisk udvikling i praksis

De visuelle stilladser er udarbejdet til arbejdet med pædagogisk praksis og til anvendelse i forbindelse med kurser og workshops. Skabelonerne er designet til at blive brugt i forbindelse med egen pædagogisk udvikling i dialog med fagfæller. De guider deltagerne til at reflektere undervejs i udfyldelsen og diskutere med hinanden. De visuelle stilladser er udarbejdet for Hanne Thingholm.


OPSÆTNING AF BØGER / HÆFTER / PRÆSENTATIONER?


Få opsat dit faglige indhold som bøger, e-bøger, hæfter eller måske dit powerpoint til en større præsentation. Du producerer selv teksten og eventuelt billeder, medmindre du har brug for hjælp til visualiseringerne. Jeg sætter det elegant op, så indholdet fremstilles flot i din fysiske eller digitale publikation. Opsætningen kan tilpasses efter dine behov og ønsker. Nedenfor ser du eksempler på, hvordan et hæfte / bog / pjece kan sættes op til enten fysisk print eller som digitalt produkt.

EKSEMPEL PÅ OPSÆTNING AF HÆFTE / BOG

Eksempel 1

Grafisk opsætning - eksempel1_Page_01
Grafisk opsætning - eksempel1_Page_02
Grafisk opsætning - eksempel1_Page_03
Grafisk opsætning - eksempel1_Page_04
Grafisk opsætning - eksempel1_Page_05
Grafisk opsætning - eksempel1_Page_06
Grafisk opsætning - eksempel1_Page_07
Grafisk opsætning - eksempel1_Page_08
Grafisk opsætning - eksempel1_Page_09
Grafisk opsætning - eksempel1_Page_10
Grafisk opsætning - eksempel1_Page_11
Grafisk opsætning - eksempel1_Page_12
Grafisk opsætning - eksempel1_Page_01 Grafisk opsætning - eksempel1_Page_02 Grafisk opsætning - eksempel1_Page_03 Grafisk opsætning - eksempel1_Page_04 Grafisk opsætning - eksempel1_Page_05 Grafisk opsætning - eksempel1_Page_06 Grafisk opsætning - eksempel1_Page_07 Grafisk opsætning - eksempel1_Page_08 Grafisk opsætning - eksempel1_Page_09 Grafisk opsætning - eksempel1_Page_10 Grafisk opsætning - eksempel1_Page_11 Grafisk opsætning - eksempel1_Page_12

Eksempel 2

Grafisk opsætning - eksempel2_Page_01
Grafisk opsætning - eksempel2_Page_02
Grafisk opsætning - eksempel2_Page_03
Grafisk opsætning - eksempel2_Page_04
Grafisk opsætning - eksempel2_Page_05
Grafisk opsætning - eksempel2_Page_06
Grafisk opsætning - eksempel2_Page_07
Grafisk opsætning - eksempel2_Page_08
Grafisk opsætning - eksempel2_Page_09
Grafisk opsætning - eksempel2_Page_10
Grafisk opsætning - eksempel2_Page_01 Grafisk opsætning - eksempel2_Page_02 Grafisk opsætning - eksempel2_Page_03 Grafisk opsætning - eksempel2_Page_04 Grafisk opsætning - eksempel2_Page_05 Grafisk opsætning - eksempel2_Page_06 Grafisk opsætning - eksempel2_Page_07 Grafisk opsætning - eksempel2_Page_08 Grafisk opsætning - eksempel2_Page_09 Grafisk opsætning - eksempel2_Page_10