Herunder ses eksempler på nogle af de online ressourcer, hjemmesider og online læringsforløb, som jeg har været med til at udvikle.

I min involvering af de forskellige projekter, har jeg haft forskellige roller og ansvar, men jeg har i mange af nedenstående projekter været involveret i Indholdsudvikling, Opsætning (i bl.a. Typo3, Umbraco, WordPress samt LMS’et Blackboard), Grafisk arbejde, Brugeroplevelse (UX), Projektledelse, Brugerundersøgelser.


GUIDE TIL MASTERPROJEKT

Guide til masterprojekt blev udviklet til IT-VEST og formidler inspirationsmateriale, der kan støtte masterstuderende, når de skriver deres hovedopgave.

Ressourcen om masterprojekt er udviklet i samarbejde med IT-VEST. Jeg stod blandt andet for projektstyring, design og struktur, grafisk design, opsætning i Umbraco samt brugerundersøgelser med koordinatorer på uddannelserne samt studerende. Derudover stod jeg for indholdsudvikling sammen med Simone Brendstrup Søndergaard ved CUDiM.


ONLINE STUDIESTARTSFORLØB

Forbedret overgang til universitetet gennem online læringsforløb, der introducerer til studielivet på Aarhus Universitet

I sommeren 2020 var jeg med til udviklingen af et helt nyt online studiestartsforløb ved Aarhus Universitet, der introducerede alle nye studerende for universitetet anden relevant information i forbindelse med overgangen til universitetet. Her stod jeg for design, struktur, indholdsredigering (ud fra bidrag fra fagpersoner), teknisk opsætning, grafisk arbejde, kvalitetssikring samt evaluering.

  • Study@AU – Del 1 introducerer studerende til Aarhus Universitet, deres uddannelse, de mest aktuelle digitale platforme samt fællesskaberne på universitetet.
  • Study@AU – Del 2 er udviklet med fokus på at opbygge gode studievaner, studiestrategier og opnå god studietrivsel.

LÆREDYGTIGHED

Min tidligere kollega Hanne Balsby Thingholm har startet virksomheden Læredygtighed, der arbejder med bæredygtig undervisning og læring.

Jeg udviklede hjemmesiden til virksomheden i tæt dialog med Hanne, som havde tanker og idéer til indholdet, som skulle omdannes til brugervenligt og overskueligt materiale til hjemmesiden. Derudover stod jeg for visuel identitet samt illustration af diverse handouts, undervisningsmaterialer mm.


AU STUDYPEDIA

AU Studypedia er en online læringsressource, der indeholder materiale til at understøtte studerende i den akademiske side af deres studieliv under hele deres uddannelsesforløb.

Jeg har arbejdet med AU Studypedia siden 2013 (hvor den dengang hed ‘Studiemetro’) og har siden 2017 stået for redesign og løbende udvikling af hjemmesiden som projektleder.


AU EDUCATE

AU Educate er en online læringsressource målrettet universitetsundervisere med inspiration til at planlægge og udføre undervisning.

Jeg har arbejdet med AU Educate siden 2015, og har været med til at redesigne og udvikle den i 2016 fra den tidligere ressource ‘Undervisermetro’. Jeg blev projektleder for AU Educate i 2018 og har stået for løbende udvikling, kvalitetssikring og oparbejdning af nye samarbejder om ressourcen.


UDARBEJD STUDIEORDNINGER

Hjemmesiden Udarbejd Studieordninger har til formål at støtte og vejlede ved udarbejdelse af nye og revidering af eksisterende studieordninger på Arts ved Aarhus Universitet.

I samarbejde med en kollega fra Studieadministrationen på Aarhus Universitet stod jeg for udvikling af en hjemmeside om studieordninger på Arts. Hjemmesiden skulle gøre de formelle krav, didaktiske anbefalinger, samt information omkring processen for studieordningsarbejdet mere tilgængeligt for målgruppen og sørge for videndeling mellem medarbejdere.

Jeg stod for opbygning af ressourcen, strukturering af indhold, involvering af målgruppen i flere feedbackrunder samt udvikling af grafiske modeller og visualiseringer, for at gøre indholdet mere forståeligt og indbydende.


KURS

Hjemmesiden KURS formidler om et udviklingsprojekt på Aarhus Universitet, som sætter fokus på Klasseledelse, Underviserudvikling, Relationskompetence og Samtale om den pædagogiske praksis i undervisningen. 

Jeg stod for udvikling af hjemmesiden samt stod for udvikling af det visuelle undervisningsmaterialer til projektet, der byggede på et forskningsprojekt på CUDiM. Derudover var jeg involveret i udvikling af et løsningsdesign for testværktøjet, der er tilknyttet projektet, hvilket inkludererede løbende dialoger med forskere, projektdeltagere, samarbejdspartnere og projektleder.


CUDiM Blogs

CUDiM Blogs er en service til undervisere på Aarhus Universitet, som ønsker at oprette blogs i forbindelse med deres undervisning.

CUDiM blogs er en indgang for undervisere til at oprette blogs til brug i deres undervisning, eksempelvis kursusblogs, blogs til dokumentation af projekter eller gruppearbejde.


Play&Learn DigiMedia

Projektet Play&Learn Digi Media er et Erasmus+ projekt, der involverede samarbejde mellem 5 universiteter i Europa.

Jeg bidrag med design F platformen, herunder visuel opbygning og struktur i wordpress, og bidrog ikke med indholdsudvikling.


UDTALELSER

Pernille har været en uvurderlig makker i opstarten af min virksomhed. Hun har stået for webdesign, grafisk arbejde, visuel faglig formidling. Derudover har hun bidraget til konceptudvikling og givet sparring til Læredygtighed. Pernille har en nyskabende tilgang til både form og indhold, som hun forstår at tilpasse på den fineste måde til målgruppen. Hendes viden om undervisning og læring har hun anvendt på en levende og engageret måde i udviklingsarbejdet. At arbejde med Pernille har været en kæmpe fornøjelse – hendes optimistiske tilgang tilføjer en varm og levende energi til arbejdet. Pernille går hele vejen – og lidt til – for at opnå det bedst tænkelige resultat.

Hanne Balsby Thingholm

Stifter af Læredygtighed

Til Masteruddannelsen i it har Pernille leveret en guide, der skal støtte masterstuderende i gennemførelsen af deres masterprojekt. Opgaven har bestået i både afdækning af behov i form af kvalitativ analyse, prototyping, udvikling af indhold på højt akademisk niveau samt udvikling og design af guiden. Pernille har i høj grad leveret det der både var aftalt og forventet, hun har udvist fleksibilitet og overblik, og altid leveret til aftalt tid. Alt i alt er hun en god samarbejdspartner.

Bettina Lundgaard Hansen

Udviklingschef ved IT VEST

Pernille har haft en central rolle i udviklingen af AU’s online studiestartsforløb Study@AU, helt fra udvikling af formatet til teknisk opsætning i vores LMS. Hun har bidraget til kvalitetssikringen af projektet både gennem arbejdet med at designe forløbet som et reelt learning design og ved sit arbejde med bearbejdning af det konkrete indhold. Pernilles tilgang til opgaven er altid ambitiøs og positiv samtidig med, at resultater altid leveres til tiden. Samarbejdet med Pernille er trygt og altid en fornøjelse.

Mathilde Andersen

Udviklingskonsulent, Aarhus Universitet

I got the chance to work with Pernille in national and European projects and I enjoyed her creativity, sense of professionalism, communication skills, and efficiency in leading and managing her team and ensuring high-quality deliverables on time and budget. She has been an exceptional collaborator throughout and I am looking forward to working with her again in the future!

Pantelis M. Papadopoulos

Associate Professor, ved University of Twente