Herunder ses eksempler på nogle af de hjemmesider, som jeg har været med til at udvikle.


AU EDUCATE

AU Educate er en online læringsressource målrettet universitetsundervisere med inspiration til at planlægge og udføre undervisning.

Jeg har arbejdet med AU Educate siden 2015, og har været med til at redesigne og udvikle den i 2016 fra den tidligere ressource ‘Undervisermetro’. Siden blev jeg projektleder for AU Educate og har stået for løbende udvikling og kvalitetssikring af ressourcen og dets indholder.

I 2019 stod jeg for sammenligningen af ressourcen fra en Arts (humaniora) specifik ressource til en tværfakultær ressource, hvor alle fakulteter på Aarhus Universitet gik sammen om ressourcen.


AU STUDYPEDIA

AU Studypedia er en online læringsressource, der indeholder materiale til at understøtte studerende i den akademiske side af deres studieliv under hele deres uddannelsesforløb.

Jeg har arbejdet med AU Studypedia siden 2013 (hvor den dengang hed ‘Studiemetro’) og stod for redesignet og udviklingen af den i 2017 til den nuværende ressource. Siden blev jeg projektleder for ressourcen med ansvar for løbende udvikling af ressourcens materiale og udbredelse til studerende ved Aarhus Universitet.


UDARBEJD STUDIEORDNINGER

Hjemmesiden Udarbejd Studieordninger har til formål at støtte og vejlede ved udarbejdelse af nye og revidering af eksisterende studieordninger på Arts ved Aarhus Universitet.

Jeg stod i samarbejde med en kollega fra Studieadministrationen på AU for udviklingen af denne hjemmeside. Hjemmesiden skulle gøre de formelle krav, didaktiske anbefalinger, samt information omkring processen for studieordningsarbejdet mere tilgængeligt for målgruppen og sørge for videndeling mellem medarbejdere.

Jeg stod for opbygning af ressourcen, strukturering af indhold, involvering af målgruppen i flere feedbackrunder samt udvikling af grafiske modeller og visualiseringer, for at gøre indholdet mere forståeligt og indbydende.


LÆREDYGTIGHED

Min tidligere kollega Hanne Balsby Thingholm har startet virksomheden Læredygtighed, der arbejder med bæredygtig undervisning og læring.

Jeg udviklede hjemmesiden til virksomheden i tæt dialog med Hanne, som havde tanker og idéer til indholdet, som skulle omdannes til brugervenligt og overskueligt materiale til hjemmesiden. Derudover stod jeg for visuel identitet samt illustration af diverse handouts, undervisningsmaterialer mm.


KURS

Hjemmesiden KURS formidler om et udviklingsprojekt på CUDiM, som sætter fokus på Klasseledelse, Underviserudvikling, Relationskompetence og Samtale om den pædagogiske praksis i undervisningen. 

Jeg stod for udvikling af hjemmeside samt stod for udvikling af det visuelle undervisningsmaterialer til projektet, der byggede på et forskningsprojekt på CUDiM. Derudover var jeg involveret i udvikling af et løsningsdesign for testværktøjet, der er tilknyttet projektet, hvilket inkludererede løbende dialoger med forskere, projektdeltagere, samarbejdspartnere og projektleder.