Herunder ses eksempler på nogle af de hjemmesider, som jeg har været med til at udvikle.


AU EDUCATE

Jeg var projektleder for AU Educate og stod for sammenligningen af ressourcen fra en Arts (humaniora) specifik ressource til en tværfakultær ressource, hvor alle fakulteter på Aarhus Universitet gik sammen om ressourcen. Dette involverede mødeledelse samt procesfacilitering, samt evner i at kommunikere tydeligt og skabe sammenhæng for alle involverede parter. For at opnå en god opstart på processen brugte jeg grafisk facilitering til at formidle behov, krav, forskellige løsninger samt processen for udviklingsarbejdet.


AU STUDYPEDIA


UDARBEJD STUDIEORDNINGER


LÆREDYGTIGHED


KURS