Grafisk facilitering handler om at skabe forståelse gennem visuelle elementer

Jeg har arbejdet med grafisk facilitering i forbindelse med mødeledelse, visualisering af processer samt visuelle noter og præsentationer. Jeg har især brugt og udviklet mine evner til grafisk facilitering som projektleder og udviklingskonsulent, hvor visualiseringer har været en hjælp til at skabe overblik, sikre forståelsen for det faglige indhold samt lette ellers tungt fagligt materiale.

Principperne bag den grafiske facilitering kan også ses i mit arbejdet med grafisk design, der indgå i flere kontekster og være præget af flere forskellige udtryk afhængig af den kontekst, det skal benyttes.

Eksempler på mit arbejde med grafisk facilitering


DESIGN- & UDVIKLINGSPROCESSER

Overblik over udviklingsforløb
Udviklingsprojekt: Digital studieordningsressource
Procesvisualisering for den digitale studieordningsressource
Brugerbehov til studieordningsressource
Overblik over udviklingsforløb Udviklingsprojekt: Digital studieordningsressource Procesvisualisering for den digitale studieordningsressource Brugerbehov til studieordningsressource

Udviklingsprojekt: Digital studieordningsressource

På baggrund af efterspørgsel fra prodekanen på Arts ved Aarhus Universitet, udviklede en kollega og jeg en digital studieordningsressource, hvor undervisere (VIP), administrativt personale samt studerende kunne finde alt det relevante materiale omkring at udarbejde studieordninger. I dette udviklingsarbejde visualiserede jeg både den overordnede proces, herunder hvilke iterationer vi gennemgik i udviklingsprocessen, brugerbehov samt de enkelte faser i mere detaljeret form. Dette hjalp med kommunikationen på tværs af fagområder og gav en klarhed og referenceramme til udviklingsarbejdet.


PROGRAM

Seminar: Blended learning

Visualisering af seminarets indhold og den proces, som deltagerne skulle igennem over 2 hele kursusdage. Gennem seminaret skulle underviserne have arbejdet og delvist tilrettelagt med at omdanne deres undervisningsforløb til et blended learning format.


MØDEFACILITERING & PRÆSENTATIONER

Eksempler på materiale til oplæg.

Nedenstående viser både eksempler på præsentationsmateriale, der har til formål informere om projektet og materiale, der lægger op til diskussion under mødet.

Eksempler på materiale til diskussion

Nedenstående er eksempler på mødemateriale, der kan udfyldes i fællesskab under møde – evt. i opdelte grupper eller på plenum.

Ovenstående eksempler stammer fra mit arbejde med arbejdet med AU Educate på Aarhus Universitet. For at opnå en god opstart på en større omlægningsproces brugte jeg grafisk facilitering til at formidle behov, krav, forskellige løsninger samt procesplan for udviklingsarbejdet for at skabe en fælles forståelse for projektet.


POSTERS

De to nedenstående posters er udarbejdet til DUN-konferencen 2019, som visuel præsentation af to projekter; AU Educate og Takeaway Teaching.

AU Educate: Posteren blev udarbejdet som et brugerscenarie med udgangspunkt i en persona. På denne måde præsenteredes forskellige mulige veje gennem hjemmesidens indhold.

Takeaway Teaching: Posteren blev udarbejdet som en formidling af udviklingen af projektet, der er udarbejdet af Hanne Balsby Thingholm. Her blev de oprindelige behov, involvering med fagpersoner, afprøvningen, videreudviklingen samt slutresultatet fremvist.