Grafisk facilitering handler om at skabe forståelse gennem visuelle elementer

Jeg har arbejdet med grafisk facilitering i forbindelse med mødeledelse, visualisering af processer samt visuelle noter og præsentationer. Jeg har især brugt og udviklet mine evner til grafisk facilitering som projektleder og udviklingskonsulent, hvor visualiseringer har været en hjælp til at skabe overblik, sikre forståelsen for det faglige indhold samt lette ellers tungt fagligt materiale. Jeg arbejder med forskellige udtryk, som afhænger og tilpasses af den konkrete kontekst, hvor det skal benyttes. Nedenfor finder du eksempler på mit arbejde med grafisk facilitering, men måske er du også interesseret i at se ikonbiblioteket eller eksempler på mit arbejde med grafisk design.


PRÆSENTATION

Forside
Fagligt omdrejningspunkt
Scenarie 1: En til en
Scenarie 2: En til mange
Scenarie 3: Fra en til mange
Scenarie 4: En til mange - e-læring
Scenarie 4: Forløbseksempel
Forside Fagligt omdrejningspunkt Scenarie 1: En til en Scenarie 2: En til mange Scenarie 3: Fra en til mange Scenarie 4: En til mange - e-læring Scenarie 4: Forløbseksempel

Online vejledning


DESIGN- & UDVIKLINGSPROCESSER

Overblik over udviklingsforløb
Udviklingsprojekt: Digital studieordningsressource
Procesvisualisering for den digitale studieordningsressource
Brugerbehov til studieordningsressource
Overblik over udviklingsforløb Udviklingsprojekt: Digital studieordningsressource Procesvisualisering for den digitale studieordningsressource Brugerbehov til studieordningsressource

Udviklingsprojekt: Digital studieordningsressource

På baggrund af efterspørgsel fra prodekanen på Arts ved Aarhus Universitet, udviklede en kollega og jeg en digital studieordningsressource, hvor undervisere (VIP), administrativt personale samt studerende kunne finde alt det relevante materiale omkring at udarbejde studieordninger. I dette udviklingsarbejde visualiserede jeg både den overordnede proces, herunder hvilke iterationer vi gennemgik i udviklingsprocessen, brugerbehov samt de enkelte faser i mere detaljeret form. Dette hjalp med kommunikationen på tværs af fagområder og gav en klarhed og referenceramme til udviklingsarbejdet.


MØDEFACILITERING

Præsentations- og diskussionsmateriale

Eksemplerne viser både brug af grafisk facilitering som formidling til et oplæg samt eksempler på, hvordan materialet kan bruges til at inddrage deltagerne i fælles diskussioner og drøftelser på mødet, eksempelvis i forbindelse med et udviklingsprojekt.

Afhængig af, hvad formålet er, kan det visuelle materiale have til formål at understøtte forståelse af indholdet eller lægge op til diskussion under mødet.

Eksemplerne her stammer fra mit arbejde med AU Educate ved Aarhus Universitet.


POSTERS

Konferenceplakater

De to posters er udarbejdet til DUN-konferencen 2019, som visuel præsentation af to projekter; AU Educate og Takeaway Teaching.

AU Educate
Posteren blev udarbejdet som et brugerscenarie med udgangspunkt i en persona. På denne måde præsenteredes forskellige mulige veje gennem hjemmesidens indhold.

Takeaway Teaching
Posteren blev udarbejdet som en formidling af udviklingen af projektet, der er udarbejdet af Hanne Balsby Thingholm. Her blev de oprindelige behov, involvering med fagpersoner, afprøvningen, videreudviklingen samt slutresultatet fremvist.


PROGRAM

Seminar: Blended learning

Visualisering af seminarets indhold og den proces, som deltagerne skulle igennem over 2 hele kursusdage. Gennem seminaret skulle underviserne have arbejdet og delvist tilrettelagt med at omdanne deres undervisningsforløb til et blended learning format.