Skabe overblik og forståelse gennem visualiseringer

Herunder ses eksempler på grafisk facilitering i forbindelse med mødeledelse, visualisering af processer samt visuelle noter og præsentationer. Jeg har især brugt og udviklet mine evner til grafisk facilitering som projektleder og udviklingskonsulent, hvor visualiseringer har været en hjælp til at skabe overblik, sikre forståelsen for det faglige indhold samt lette ellers tungt fagligt materiale.

Principperne bag den grafiske facilitering kan også ses i mit arbejdet med grafisk design, der indgå i flere kontekster og være præget af flere forskellige udtryk afhængig af den kontekst, det skal benyttes.

PROCESFACILITERING

Seminar: Blended learning

Visualisering af seminarets indhold og den proces, som deltagerne skulle igennem over 2 hele kursusdage. Gennem seminaret skulle underviserne have arbejdet og delvist tilrettelagt med at omdanne deres undervisningsforløb til et blended learning format.

Udviklingsprojekt: Digital studieordningsressource

På baggrund af efterspørgsel fra prodekanen på Arts ved Aarhus Universitet, udviklede en kollega og jeg en digital studieordningsressource, hvor undervisere (VIP), administrativt personale samt studerende kunne finde alt det relevante materiale omkring at udarbejde studieordninger. I dette udviklingsarbejde visualiserede jeg både den overordnede proces, herunder hvilke iterationer vi gennemgik i udviklingsprocessen, brugerbehov samt de enkelte faser i mere detaljeret form. Dette hjalp med kommunikationen på tværs af fagområder og gav en klarhed og referenceramme til udviklingsarbejdet.

MØDEFACILITERING

Mødeledelse ved sammenlægning og redesign af AU Educate

Jeg var projektleder for AU Educate og stod for sammenligningen af ressourcen fra en Arts (humaniora) specifik ressource til en tværfakultær ressource, hvor alle fakulteter på Aarhus Universitet gik sammen om ressourcen. Dette involverede mødeledelse samt procesfacilitering, samt evner i at kommunikere tydeligt og skabe sammenhæng for alle involverede parter. For at opnå en god opstart på processen brugte jeg grafisk facilitering til at formidle behov, krav, forskellige løsninger samt processen for udviklingsarbejdet.

POSTERS

DUN Konferencens postersession 2019

Jeg udarbejdede to posters til postersessioner ved DUN-konferencen 2019. Disse posters skulle bruges til at tale ud fra og præsentere to koncepter hurtigt og forståeligt. Med dette udgangspunkt formidlede vi to forskellige måder at kommunikere omkring de to forskellige koncepter.

AU Educate: Posteren for hjemmesiden AU Educate blev formidlet gennem et brugerscenarie. Her tog vi udgangspunkt i en fiktiv underviser “Karsten”, som gerne ville have inspiration til hans undervisning og brug af feedback-aktiviteter. På denne måde kunne vi vise forskellige veje gennem hjemmesidens materiale og fremhæve, hvor han kunne finde inspiration til hvad. I bunden af posteren ses resultatet af Karstens rejse på hjemmesiden: at han afholder undervisning med brug af peer feedback gennem brug af blogs.

Takeaway Teaching: Posteren for Takeaway Teaching-forløbene formidlede, hvordan konceptet var blevet udviklet af min tidligere kollega Hanne Balsby Thingholm. Her var det vigtigt, at vi fremhævede det oprindelige behov, dialogen med fagpersoner, afprøvningen af forløbene, videreudviklingen samt slutresultatet.