Jeg har gennem mange år arbejdet med grafisk design – både analogt og digitalt.

Herunder ses eksempler på noget af det visuelle materiale, jeg har udarbejdet gennem tiden. Der ses blandt andet et udvalg af undervisningsmateriale, visuelle identiteter og ikoner, som jeg har udarbejdet til enten virksomheder eller projekter samt fysisk materiale til tryk.

Min erfaring som projektleder og udviklingskonsulenthar bragt mit arbejde med grafiske design i en anden kontekst end tidligere, nemlig til grafisk facilitering. Jeg har især brugt grafisk facilitering i forbindelse med mødeledelse, visualisering af processer samt visuelle noter og præsentationer.

UNDERVISNINGSMATERIALE

Visuelle stilladser til at fremme dialog om læring.

De visuelle stilladser er udarbejdet til praktisk anvendelse i enhver læringssituation. Stilladserne tilbyder guidende sætninger og spørgsmål til udfyldelse, så den lærende kan reflektere over og blive mere bevidst om, hvor den lærende er i sin læreproces og kan blive mere bevidst om, hvordan læreprocessen kan tilgås.

De visuelle stilladser er udarbejdet i samarbejde med Hanne Thingholm.


Workshopmateriale

Det tyrkise materiale er blevet brugt til et seminar om Blended Learning, hvor en kollega og jeg faciliterede undervisere i at planlægge forløb med brug af teknologi.

Det rosa materaile blev brugt i forskningsprojektet DiDaK, hvor undervisere skulle indgå i et forløb om at understøtte elevers digitale kompetencer i gymnasiet.

VISUEL IDENTITET

Jeg tror det i høj grad handler om at finde kernen af projektet/virksomheden og synliggøre denne på en simpelt og indbydende måde. Det skal kunne kommunikere, hvad det er og vække genklang, når eventuelle kunder ser det igen.

At udarbejde visuelle identiteter til mindre virksomheder, forskningsprojekter, udviklingsprojekter og iværksættere er både en udfordring, men en sjov en af slagsen. Der er meget på spil – følelser, holdninger, præferencer, som både kan være udtalte og uudtalte i bestillingen af en visuel identitet. Nogle gange kan man bare se og mærke, om et logo passer til projektet eller virksomhedens identitet, eller om det ikke gør.

Når jeg udarbejder en visuel identitet laver jeg ofte en “simpel” udgave og en mere “kompleks” udgave. På den måde kan man bruge den komplekse til at kommunikere mere omkring projektet/virksomheden (og eksempelvis bruge det som banner eller coverbillede), hvor den simple kan benyttes som selve logoet.

IKONER

Det er sjovt at illustrerer forskellige processer, indhold og materiale.

Jeg bruger det ofte i forbindelse med grafisk facilitering, hvor ikoner er altafgørende for et overskueligt produkt. Arbejdet med ikoner handler for mig om at skabe forståelse. At kunne sætte sig ind i, hvad noget muligvis komplekst repræsenterer eller hvordan man kan simplificere det, så det giver mening for modtageren. Det skal for mig ikke være helt korrekt eller specifikt, det skal kunne fremkalde en umiddelbar forståelse for noget.

INFORMATIONSMATERIALE

Visuel formidling af information.

Jeg elsker at formidle komplekst eller tungt fagligt indhold på en visuel og letforståelig måde. Dette handler især om at forstå målgruppen, forstå indholdet samt kunne kommunikere tydeligt. Første billede er et eksempel på en oversigt over uddannelsesforløbet for teoretisk pædagogikum. De resterende billeder viser eksempel på en visuel kommunikationen omkring en QTI-lærerprofil, der blev brugt i projektet KURS. Her blev læreres relationskompetencer og klasseledelse målt gennem spørgeskemaer til dem selv og i sammenligning med eleverne. Den enkelte lærers profil blev kommunikeret som vist på de sidste tre billeder, hvor både elevernes og lærernes svar kunne sammenlignes. Målet var at understøtte dialogen omkring lærerprofilen.

FYSISK MATERIALE