FAGLIG PROFIL

Min faglige profil ligger i spændet mellem design, didaktik samt teknologi.

Jeg har stor interesse for procesfacilitering, projektledelse, didaktik, brugeroplevelser, kreativitet, konceptudvikling, designprocesser samt visuel og faglig formidling. Dette har jeg blandt andet fået erfaring med som udviklingskonsulent ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM) ved Aarhus Universitet. Jeg har en cand.it. i It, Læring og Organisatorisk Omstilling, samt en bacheloruddannelse i Digital Design – IT, Æstetik og Interaktion. Under min studietid startede jeg min egen hobbyvirksomhed op og fik herigennem en smule erfaring med iværksætteri. I mit arbejde drives jeg af min faglige nysgerrighed, at skabe mening samt at løse diverse problemstillinger. Jeg ser mig selv som: Analytisk, Empatisk, Kommunikativ, Kreativ, Pragmatisk, Løsningsorienteret.

ERHVERVSERFARING

Udviklingskonsulent ved CUDiM, Aarhus Universitet

2017→ nuGennem mit arbejde ved CUDiM har jeg beskæftiget mig med udviklingsarbejde både internt på universitetet samt ved eksterne aftagere og blandt andet fået erfaring med:

 • Projektledelse og redaktion af to online ressourcer AU Studypedia og AU Educate, der formidler undervisningsmateriale til henholdsvis studerende og undervisere på universitetet. Jeg er projektleder og redaktør på ressourcerne og har i 2019 stået i spidsen for omlægningen af AU Educate fra et fakultetsprojekt til et organisatorisk projekt på hele Aarhus Universitet.
 • Undervisningsudvikling og didaktisk sparring med universitetsundervisere, blandt andet omkring educational it.
 • Personaleansvar og koordinator for studentermedhjælpere og praktikanter.
 • Projektledelse i udvikling af en online ressource omkring studieordningsarbejdet på Arts, Aarhus Universitet.
 • Udvikling af workshops, seminarer og undervisningsmateriale til studerende og undervisere på henholdsvis universitetet, erhvervsskoler samt professionsuddannelser bl.a. omkring studiestrategier, blended learning, differentieret undervisning  samt eksamen.
 • Videnskabeligt arbejde i forskningsprojektet Forsøg med Assisteret Fjernundervisning i Folkeskolen (ASSIST) samt i forbindelse med indsamling af data og analyse af studiestartsproblematikker på Aarhus Universitet.
 • Teknisk udviklingsarbejde i forbindelse med forskellige udviklingsprojekter, videoprojekter samt undervisningsforløb. Herudover opbygning af online ressourcer i Typo3 og WordPress (fx KURS, CUDiM Blogs, PlayLearn&DigiMedia, ASSIST, KLEO).

Praktikant ved CUDiM, Aarhus Universitet

2016
Som del af min kandidatuddannelse var jeg i praktik ved CUDiM, hvor jeg grundet mine erfaringer som studentermedhjælper på centret fik et stort ansvar. Her var jeg blandt andet tovholder og koordinator for udviklingsarbejdet og  redesignet af AU Educate samt AU Studypedia, hvilket involverede grafisk og konceptuelt design, planlægning, skriftlig formidling af didaktiske emner og teknisk opbygning af ressourcerne.

Iværksætter og designer i egen hobbyvirksomhed med grafisk arbejde

2014 → 2017
Jeg startede en hobbyvirksomhed med mine egne kreationer under min bacheloruddannelse, hvilket fungerede som et selvskabt studiejob i en lang periode. Jeg solgte mine illustrationer via min hjemmeside periel.dk, instagram samt på markeder, men udførte ligeledes bestillingsarbejde, herunder visuel identitet for Krusedulle samt for Reuving IVS, hvor jeg ligeledes stod for hjemmesideopsætning samt materiale til markedsføring. Arbejdet gav mig erfaring med iværksætteri og innovation samt involverede koncept- og produktudvikling, grafisk design, skriftlig formidling, hjemmesideopsætning og -design, kundekontakt og opsøgende salg, eventplanlægning, budget samt planlægning.

Studenterredaktør ved CUDiM, Aarhus Universitet

2013 → 2017
Gennem min studieperiode har jeg arbejdet som studenterredaktør på Studiemetro (nuværende: AU Studypedia) og Undervisermetro (nuværende: AU Educate), hvor jeg sad med hjemmesideredigering og -opsætning, grafisk design, kommunikation på sociale medier, afholdelse af workshops, spørgeskemaundersøgelser samt oplæg omkring akademisk arbejde og studieprocesser for studerende på universitetet. Derudover var der koordinering med mange interessenter, herunder forskere på centret, studievejledningen, administrativt personale.

UDDANNELSE

Proceskonsulent

2020
Uddannelsen i proceskonsultation blev afviklet af Agora fordelt over 4 måneder med kobling til egen praksis og med udvikling af personlige læringsmål gennem forløbet.

Projektledelse

2018
Uddannelsen i projektledelse blev afviklet af Mannaz fordelt over 4 måneder med kobling til egen praksis.

Kandidatuddannelse: It læring og organisatorisk omstilling (cand.it)

2015 → 2017
Speciale: Et casestudie om programmering i grundskolen

Bacheloruddannelse: Digital Design – IT, Aesthetics and Interaction

2011 → 2015

Gymnasial uddannelse: STX ved Rosborg Gymnasium

2008 → 2011

Folkeskole: Mølholm Skole

1998 → 2008

FRIVILLIGT ARBEJDE

Mentor, Aarhus Universitet

2012
Vejledning af nye studerende på Digital Design ved Aarhus Universitet med fokus på overgang fra gymnasiet til universitetet.

Tutor, Aarhus Universitet

2012

IT-KOMPETENCER

 • Tekst og præsentation:
  Flydende brug af Microsoft Office, Google Drive, Prezi.
 • Grafiske programmer:
  Flydende brug af Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator, og en smule erfaring med Adobe, Animate and dreamweaver.
 • Hjemmesideopbygning og -design:
  Stor erfaring med Typo3, WordPress & Wix.
 • Videoredigering:
  Erfaring med Movie- Maker, Camtasia, iMovie.
 • Statistik og analyse:
  Erfaring med SurveyMonkey, SurveyXact, Google Analytics, Siteimprove og Campaign Monitor.
 • Programmering:
  Grundlæggende forståelse for HTML og CSS.

KURSER & WORKSHOPS

Grafisk facilitering

2019
2 dages kursus i grafisk facilitering ved Mette Ullersted, Playmakers.

Scrum Fundamentals Certified (SFC)

2016
Grundlæggende forståelse for principperne bag Scrum.

Højskoleophold

2015
2 måneders højskoleophold med fagene kommunikation, personlig udvikling samt lokale projekter ved Dansk Studiecenter på Maldiverne og Sri Lanka.

Adobe InDesign course

2014
Introduktion til InDesign af Intellia Uddannelsescenter.

Iværksætterworkshop

2014
Seks ugers workshopforløb om entreprenørskab og innovation ved Studentervæksthuset, Aarhus Universitet.

UX designer i LEGO Summer Camp

2013
UX-designer under The App Challenge ved LEGO®.

Wearable workshop

2013
Workshop om at skabe samspil mellem teknologi og tekstiler ved DD Lab, Aarhus Universitet.

SPROGKUNDSKABER

★★★★★
★★★★
★★
Dansk: Modersmål
Engelsk: Flydende i skrift og tale
Spansk: Grundlæggende forståelse
Tysk: Grundlæggende forståelse

PRISER

1. plads i SIDeR’s 24 timers designchallenge

2013
I samarbejde med to studiekammerater vandt vi en delt førsteplads i SIDeR’s designchallenge med konceptet “My Friendly Stranger” som holdet AUmented.

KONTAKTOPLYSNINGER

 • Navn: Pernille Risør Elving
 • Mail: Prelving@gmail.com
 • Mobil: 42234221
 • Adresse: Møllevejen 21, st. tv., 8000 Aarhus C, Denmark